Coaching en training richt zich op VVT teams op de werkvloer en op individuele professionals bij verbeter- en innovatieprojecten.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Methodisch werken.

Met het doornemen, beoordelen en controleren van zorgdossiers op inhoud wordt de kwaliteit van dossiers inzichtelijk en kan er ondersteuning geboden worden bij de borging van de systematiek.

Cliëntgerichte zorg.

Cliëntgerichte zorg vertalen naar dagelijks handelen in het verpleeghuis. Actuele onderwerpen als het stimuleren van de eigen regie van de cliënt, participatie van het steunsysteem kunnen aan bod komen. Dit vraagt om klantgerichtheid en flexibiliteit van medewerkers. Hoe taakvolwassen zijn zij hierin? Vraagt dit om coaching richting zelfsturing of zelf organiserend ?

Omahasystem

Het introduceren van het Omahasystem en het ondersteunen bij de implementatie van dit systeem in de dagelijkse praktijk ( bijvoorbeeld het ondersteunen bij het omzetten van zorgdossiers ).

Dementerenden

Bejegening en omgang met de dementerende oudere mens. Door een vertaalslag te maken vanuit de belevingsgerichte zorg naar deze specifieke doelgroep krijgt je samen zijn met deze ouderen een andere inhoud en betekenis.

Teamwork

Samenwerking binnen teams, het kan altijd beter. Met behulp van gerichte werk- en spelvormen aan de slag om inzicht te krijgen wat effectief samenwerken betekent en hoe dit bereikt kan worden.

Daarbij is er ook aandacht voor het realiseren van een goede teamsamenstelling.

Mocht u interesse hebben in mijn coaching of training maar ontbreekt het onderwerp dat u in gedachten had of wilt u een vermeld item een ander accent geven? Neem dan contact met mij op zodat we daar met elkaar over in gesprek kunnen gaan.