Auditing
Inzet als interne auditor binnen zorgcentra, thuiszorg en huisartsenpraktijken.
Zijn de kwaliteit en de veiligheid binnen uw organisatie op orde? Door interne audits onderdeel te maken van de leer- en verbetercyclus krijgt u antwoord op deze vraag. Het uitvoeren van een interne audit is nog voor veel organisaties een verplicht onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, met als gevolg dat de uitvoering en opvolging van de interne audits vaak niet optimaal is. Hoe kunt u ervoor zorgen dat een audit kan bijdragen aan meer kwaliteitsbewustzijn? Mijn ervaring is door gebruik te maken van de methodiek van het waarderend auditen. Bij waarderend auditen wordt de nadruk gelegd op wat er goed loopt, waarom dat goed loopt en hoe dat dan geborgd is. Ook is er veel meer ruimte om met verbetervoorstellen te komen. De nadruk ligt daarbij op wat er allemaal goed gaat, op de positieve zaken in het werk, in plaats van voortdurend de ‘afwijkingen’ te benadrukken.

Bij waarderend en inspirerend auditen worden andere vragen gesteld dan bij de traditionele, op conformiteit gerichte audits. Het gaat dan om vragen als:
– “Waaruit blijkt dat dit proces goed loopt? En wat is jouw bijdrage daaraan? Welke persoonlijke kwaliteiten kon je daarbij benutten?”
– “Waar ben je trots op? Waar krijg jij je energie van?”
– ‘Wat was voor jou een mooie situatie waaruit blijkt dat dit proces is gegaan zoals de bedoeling was?”

Uit eigen ervaring blijkt dat door deze manier van werken de audit veel energie geeft aan zowel de auditee (s) als ook de auditor. Door juist de focus ook te leggen op wat goed gaat in de praktijk en waar men trots op is ontstaat een meer veelzijdig en inspirerend gesprek dat verder gaat dan het voldoen aan verplichtingen.

Verzorgen van een training tot interne auditor

Medewerkers van de eigen organisatie opleiden tot interne auditor door het verschaffen van kennis, inzicht en vaardigheden in het proces van intern auditen (voorbereiden/plannen, uitvoeren en rapporteren).
Na het volgen van deze 6 uur durende training is de deelnemer in staat om zelf een auditgesprek te voeren en zorg te dragen voor de verslaglegging. Veel tijd en aandacht gaat uit naar het oefenen van de auditgespreksvaardigheden, het signaleren en registreren van auditbevindingen en het maken van een auditverslag. Uitgangspunt is het waarderend auditen.

De opzet van de training is maatwerk. Mocht u interesse hebben in meer informatie of in een vrijblijvend gesprek hierover, neem dan contact met mij op.

Wilt u meer weten?
U bereikt mij eenvoudig via onderstaande gegevens.

Marjo Kuijper
06 12 67 90 29
info@zwderegenboog.nl

KvK nummer: 65891910 - BIG nummer: 29019130630