Incidentanalyse
Heeft er een incident of calamiteit plaatsgevonden binnen uw Zorgcentrum of binnen één van uw Thuiszorg teams? Dan ben ik voor nader onderzoek niet alleen inzetbaar als lid van de onderzoekscommissie maar kan ik ook als externe voorzitter alle voorbereidende en uitvoerende taken vervullen. Het eindresultaat is een rapport dat voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur en na accordering verstuurd kan worden naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ).

Ik maak tijdens het onderzoek gebruik van de combinatie methode Prisma (PRISMA = Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) met de SIRE methodiek (SIRE = Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie). Met de combinatie van (onderdelen van) beide methoden is een grondige en praktische analyse mogelijk van het incident of calamiteit.

Het onderzoek van begin tot einde structureren met de onderzoekstappen van SIRE is voor alle incidentonderzoeken een goed hulpmiddel. Met het gebruik van een tijdlijn komt de feitelijke reconstructie van het incident stapsgewijs in beeld. Inzichtelijk wordt waar de onduidelijkheden zitten en welke onderzoeksvragen nog uitgezocht moeten worden. Met de veiligheidsbarrière-analyse en de procedure-analyse komen de faalfactoren en oorzaken in beeld die geleid hebben tot het incident.

Vervolgens kan met de oorzakenboom van PRISMA gecontroleerd worden of alle oorzaken voldoende in beeld zijn en kunnen de basisoorzaken geclassificeerd worden naar menselijke, organisatorische, technische en patiënt gerelateerde factoren.

Wilt u meer weten?
U bereikt mij eenvoudig via onderstaande gegevens.

Marjo Kuijper
06 12 67 90 29
info@zwderegenboog.nl

KvK nummer: 65891910 - BIG nummer: 29019130630