Coaching & Traning
Mijn coaching en training richt zich op VVT teams op de werkvloer en op individuele professionals bij verbeter- en innovatieprojecten.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Methodisch werken.
Met het doornemen, beoordelen en controleren van zorgdossiers op inhoud wordt de kwaliteit van dossiers inzichtelijk en kan er ondersteuning geboden worden bij de borging van de systematiek.

Cliëntgerichte zorg.
Cliëntgerichte zorg vertalen naar dagelijks handelen in het zorgcentrum/ de thuiszorg. Actuele onderwerpen als het stimuleren van de eigen regie van de cliënt, participatie van mantelzorgers kunnen aan bod komen. Dit vraagt om klantgerichtheid en flexibiliteit van medewerkers. Hoe taakvolwassen zijn zij hierin? Vraagt dit om coaching richting zelfsturing of zelf organiserend ?

Omahasystem
Het introduceren van het Omahasystem en het ondersteunen bij de implementatie van dit systeem in de dagelijkse praktijk ( bijvoorbeeld het ondersteunen bij het omzetten van zorgdossiers ).

Ouderen met dementie
Bejegening van en omgang met de ouderen met dementie. Door een vertaalslag te maken vanuit de belevingsgerichte zorg naar deze specifieke doelgroep krijgt je samen zijn met deze ouderen een andere inhoud en betekenis.

De inzet van een trainingsacteur
Praktijkgericht werken aan het ontwikkelen van gedrag, vaardigheden en houding door middel van rollenspelen. Denk aan onderwerpen als vraaggericht werken, bejegening, feedback geven -en ontvangen en het voeren van een slecht nieuwsgesprek.
Het belangrijkste is dat de deelnemer kan oefenen wat hij/zij wil en daarbinnen een bereikbaar doel kan behalen.

Mocht u interesse hebben in mijn coaching of training maar ontbreekt het onderwerp dat u in gedachten had of wilt u een vermeld item een ander accent geven, neem dan contact met mij op zodat we daar met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

Wilt u meer weten?
U bereikt mij eenvoudig via onderstaande gegevens.

Marjo Kuijper
06 12 67 90 29
info@zwderegenboog.nl

KvK nummer: 65891910 - BIG nummer: 29019130630