Wil je met een ludieke werkvorm een kwaliteitsslag te maken?
Laat dan medewerkers kennis- en vaardigheden op doen ten
aanzien van hun persoonlijke functioneren aan de hand van uitgebeelde casuïstiek door een trainingsacteur.

De inzet van een trainingsacteur: praktijkgericht werken aan het ontwikkelen van gedrag, vaardigheden en houding door middel van rollenspelen en communicatie- en gedragstrainingen. Denk aan onderwerpen als vraaggericht werken, bejegening, feedback geven en ontvangen en het voeren van een slecht nieuwsgesprek.

Het belangrijkste is dat de deelnemer dat kan oefenen wat hij/zij wil en daarbinnen een bereikbaar doel kan behalen.

Na een aanvraag volgt er een bezoek aan de opdrachtgever of telefonisch contact om de opdracht door te nemen. Ook is er altijd vooraf overleg met de trainer/procesbegeleider. Op de dag van de training worden de laatste details van de training, bijvoorbeeld groepsprocessen die spelen, doorgenomen. Na afloop vindt er een evaluatie plaats over de samenwerking tussen de trainer en de trainingsacteur.