Voorbeeld van een basistraining PDL
De duur van de training is 4 uur, met (bij voorkeur) een groepsgrootte van
8 deelnemers. Maximale deelname is 10 deelnemers.
Er zijn 2 trainers aan de training verbonden.

Inhoud van de training:
* Theorie: tijdens de theorie wordt stilgestaan bij het doel van de PDL- zorg, de werkwijze en de aandachtsgebieden (20 minuten).
* Praktische vaardigheden: het aan -en uitkleden van een passieve cliënt op bed, het verplaatsen in bed (zijwaarts, draaien op de zij) en het toepassen van keypoints. Er wordt aandacht besteed aan zowel het uitvoeren als het ervaren van de handelingen (3,5 uur).
* De training wordt afgerond aan de hand van een mondelinge en een schriftelijke evaluatie
(10 minuten).

Als rode draad door de hele training loopt de toepassing van een 3-tal factoren:
een goed werkproces, een juiste bejegening en een geschikte omgeving creëren.
Mijn motto is: een moeilijke cliënt bestaat niet. Zorgverleners vinden het moeilijk om met een bepaalde houding/bepaald gedrag van cliënten om te gaan. PDL ondersteunt zorgverleners om de uitdaging aan te gaan om ook voor deze cliënten te komen tot een optimaal welzijn en comfort.

Na het volgen van de training is de deelnemer in staat om:
* de cliënt conform PDL-attitude te bejegenen
* de getrainde PDL-handelingen adequaat uit te voeren
* de benodigde PDL middelen- en voorzieningen te hanteren
* maatregelen te nemen op micro- en meso niveau
* randvoorwaarden voor PDL-toepassing te beïnvloeden en te toetsen.

Alle documentatie die tijdens de training aan bod komt zal digitaal aangeleverd worden.

In de evaluaties horen wij dat de deelnemers de geleerde handelingen- en technieken (of onderdelen daarvan) in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. De implementatie kan meteen plaatsvinden en er is relatief snel een positief resultaat te zien zodat de motivatie en het enthousiasme onder de deelnemers om met PDL aan de slag te gaan behouden blijft.

NB. Naast deze basistraining bieden wij ook ondersteuning met betrekking tot de borging van de PDL, gericht op micro, meso -en macro niveau.

Wilt u meer weten?
U bereikt mij eenvoudig via onderstaande gegevens.

Marjo Kuijper
06 12 67 90 29
info@zwderegenboog.nl

KvK nummer: 65891910 - BIG nummer: 29019130630